logo

MaximalsynergismMånga satsar mycket pengar på att ta fram en fin produkt. När den är klar vet de inte hur den ska säljas. Andra lägger massor av pengar på en reklamkampanj, som är mycket bättre och lovar mer än vad produkten klarar av att leva upp till. Som du säkert förstår är förutsättningarna för succé begränsade.

Om man istället jobbar med både varumärket, produktdesignen och marknadsföringen i en samlad process och korsbefruktar alla kunskaper och insikter över gränserna, då uppnår vi det som vi kallar för maximalsynergism. Då händer det saker. Varumärket blir enkelt att identifiera, produkten blir vassare och marknadsföringen hänger ihop med både och. Faktum är att det här också går snabbare! Det är så vi jobbar. Och vi vet numera också att det är vägen till framgång!

The Hothouse

Här kan du läsa mer om de olika delarna i The Hothouse.

 • The Hothouse

  Visst går det att starta resan i vilken ruta som helst. Men när Hothouse Studios gör sina absolut bästa uppdrag, då sitter samtliga delar i den här modellen som gjutna. När hemläxan är gjord, då vet alla involverade precis vilka förutsättningar som gäller och det blir faktiskt ganska enkelt att hitta rätt och resultatet blir så gott som garanterat bra. Men vägen dit är också riktigt spännande och vi tar er gärna med på det äventyret. Eller om det är ni som tar med oss? Tillsammans är i alla fall en förutsättning!
 • Varumärkesplattform

  Varumärkesplattform är ett strategiskt styrdokument i den varumärkesbyggande processen, innehållande element som vision, mission, kärnvärden, varumärkeslöfte och positionering. Varumärkesplattformen är alltså inte någon grafisk övning utan en teoretisk utgångspunkt för hela organisationen att använda i den dagliga verksamheten – inte minst som stöd i den beslutsfattande processen. Varumärkesplattformen ligger till grund för all utveckling av kommunikation och design, vilket ger en större förståelse för varför och hur ett varumärke ser ut och agerar på ett visst sätt. Hothouse Studios sätt att skapa varumärkesplattformar på utgår ifrån att den ska vara lätt att förstå, lätt att applicera på verkligheten och möjlig att leva efter. Ett omfattande arbete kokas till slut ned i sina minsta beståndsdelar och ryms mer eller mindre på ett A4-ark. Enkelt att implementera och lätt att ta till sig.
 • Kommunikationsplattform

  Kommunikationsplattform är det dokument som innehåller riktlinjer för ett företags kom¬munikation, såväl intern som extern. Kommunikationsplattformen består av ett teoretiskt dokument som omfattar huvudbudskap, målgrupper, argumentation samt tonläge. Den har sitt ursprung i varumärkesplattformen och ligger också till grund för den visuella identiteten.
 • Designstrategi

  Designstrategin utgår alltid från en varumärkesplattform och handlar om arbetet med att förflytta varumärkets grundstenar ut i produktdesignen. Här undersöker vi förutsättningar och målsättningar utifrån ett antal frågeställningar för att hitta de bärande delarna i det uttryck som ska bli synonymt med varumärket, samtidigt som det också bygger varumärket på såväl kort som lång sikt. Designen ska kännas självklar och rida på de nycklar och kärnvärden som utgör hjärtat i varumärket.
 • Reklamidé

  Med hjälp av varumärkesplattform och kommunikationsstrategi är det möjligt att utveckla en reklamidé som över tid kommer att såväl bygga varumärket starkt som bidra till framgångsrikare affärer. Reklamidén är en bärande tanke för hur och vad som ska kommuniceras. Idén är applicerbar i alla typer av media (annonser, webb, nyhetsbrev, kataloger, presentationer etc). Reklamidén är helt enkelt den konkreta, visuella helhetslösningen som blir utkomsten av varumärkesplattformen, kommunikationsstrategin och den visuella identiteten.
 • Visuell identitet

  Här ingår logotyp, vilka profilfärger som gäller, vilka typsnitt som ska användas och ett antal grafiska element som kompletterar logotypen. Den grafiska profilen ligger till grund för hur all kommunikation ska se ut rent visuellt och samlas alltid i en grafisk manual. Den grafiska manualen blir ett verktyg och rättesnöre för alla som på något sätt arbetar med varumärket, vilket i sin tur säkerställer att varumärket exponeras på samma sätt i alla sammanhang
 • Formspråk

  Med utgångspunkt i den fastlagda designstrategin utvecklar vi ett specifikt formspråk som genomsyrar all produktdesign som bär just det här varumärket. Det handlar om färg, form, funktion, kvalitet, upplevelse och en rad ytterligare parametrar som skapar en röd tråd genom produktserier eller kollektioner. Formspråket går att variera över tid men utgår alltid från den fastlagda designstrategin och håller sig därför alltid inom de ramar som kunden lärt känna som signifikativa för just det varumärket.
 • Produktioner

  Hothouse Studios arbetar medieoberoende när det gäller kommunikation, vilket innebär att produktionerna varierar mycket. Hemsidor, broschyrer, annonser, banners, foldrar, bloggar, filmer, radio förekommer om vartannat. På produktdesignsidan jobbar vi med allt från rena innovationer som i uppstartsläget saknar form och ett kommersiellt utseende, till uppfräschning och förnyelse av gamla produkter. En annan form av produktdesignarbete är utveckling/vidareutveckling av hela produktfamiljer eller kollektioner som behöver få ett homogent utryck. Till detta kommer även ofta kringprodukter som t ex förpackningar, manualer, butiksinredningar, ställ och mässmontrar etc.