logo

Produktbladen följer den grafiska form som vi tidigare utvecklat för Kaffeknappen och passar följaktligen väl in i floran av kommunikationsmaterial signerade Kaffeknappen.

 

Med en faktabaserad sida och en mer beskrivande dito tilltalar produktbladen såväl ingenjörer som kreatörer.

Bildmaterialet hämtas dels från tidigare fotningar som genomförts tillsammans med Superstudio och dels direkt från tillverkarnas egna bildbanker.

Världsnyheter sammanfattas i säljande produktblad
Kund:Kaffeknappen
Uppdrag:Copy och grafisk form

Beskrivning:

Kaffeknappen erbjuder några av världens främsta varumärken när det gäller kaffemaskiner. Bland dem återfinns italienska Cimbali och holländska de jong DUKE. Under våren har båda dessa jättar släppt nya, smått revolutionerande maskiner. För Kaffeknappens räkning har Hothouse Studios då tagit fram produktblad för de båda maskinerna S54 (Cimbali) och ZIA (de jong DUKE) utifrån ett malltänk som vi tidigare utvecklat. Bladen har gjorts i såväl digital som printad version.