logo

 

Aware Clock är framforskad av Interactive Institute men kommersialiserad av Pike Solution i samarbete med Hothouse Studios.

 

Pedagogisk energidisplay
Kund:Pike Solution
Uppdrag:Displaydesign
Visuell identitet
Designkoncept

Beskrivning:

Pike Solution är ett utvecklingsföretag med fokus på att förenkla vardagen för oss människor, samtidigt som de lösningar som erbjuds också är hållbara, både när det gäller ett miljömässigt perspektiv såväl som ur rent kvalitetshänseende. Företagets första produkt är en energidisplay som tagits fram av Interactive Institute men som vidareutvecklats av Pike Solution tillsammans med Hothouse Studios. Vårt uppdrag här var att utveckla och designa displaygrafiken utifrån ett användarperspektiv.