logo

Förstudier är en viktig del inom de flesta fält, för att säkerställa att slutprodukten tjänar sitt syfte och uppfyller målen.

Mindmapping är en väl beprövad metod och den använder vi ofta och mycket.

De första skisserna tar form efter noggrant bakgrundsarbete.

Från handskissat in i datorn för lite mer genomarbetade skisser.

Finetuning och anpassningar inför att göra en modell.

Från ritbordet till verkstaden. Här tar vi fram modeller av den tänkta produkten.

Den färdiga produkten hjälper människor att avläsa om vattnet är tillräckligt rent för att kunna drickas. Inget problem i Sverige som har världens renaste vatten, men ett stort problem i många andra delar av världen.

Den elektroniska tungan säkerställer vattenkvalitén
Kund:Örebro universitet
Uppdrag:Konceptdesign

Beskrivning:

“Elektroniska tungan” är ett projekt där vi arbetat fram ett konceptförslag för att visualisera produktidén på ett mer kommersiellt sätt. I projektet gjordes även en “full finish model” (alltså inte en fungerande prototyp utan en till utseendet “färdig” modell) En stor del av arbetet handlade om att hitta ett formspråk som hjälper användaren att förstå produkten samtidigt som den smälter in i miljön, som i det här fallet är ett kök i ett hushåll.