logo

Katalog med kursutbudet på Möckelngymnasiet i Karlskoga.

Uppslag med två av utbildningar.

Lättare att välja gymnasieutbildning
Kund:Karlskoga kommun/Mattias Käll illustration
Uppdrag:Copy

Beskrivning:

Hothouse Studios fick i uppdrag av Mattias Käll illustration att för Karskoga kommuns räkning skriva texter till en katalog som presenterade det nya Möckelngymnasiets kursutbud. Målsättningen var att locka elever från regionen att välja gymnasiala studier i sin hemkommun.