logo

Det finns många vägar till framgång. Men ännu fler som inte leder någonstans. Inkubera lotsar dig på vägen.

Inkubatorverksamheten är indelad i tre delar och för att nå hela vägen passerar en entreprenör genom alla tre.

Har du redan kommit en bit på vägen, när du kommer i kontakt med Inkubera, kan du kliva rätt in i inkubatorns andra eller till och med tredje steg!

Inkubera tar dig med på en resa
Kund:Inkubera
Uppdrag:Reklamidé
Reklamidé

Beskrivning:

Örebroregionens företagsinkubator lyder under namnet Inkubera och har under flertalet år hjälpt entreprenörer att göra verklighet av sina företagarplaner. Hothouse Studios bidrog med idé och illustrationer när företaget skulle kommunicera sin verksamhet på nätet.