logo

En typisk operationssituation när en vajerförsedd kateter används – innan Endohold utvecklades.

In i förstudiearbetet och problemställningens olika frågor.

Studier vid operationsbordet gav oss ett händelseförlopp att ta hänsyn till i den fortsatta idéutvecklingen.

Skisser.

Färdig konceptdesign, som alltså är på väg in i produktion för kommersialisering.

Endohold: för enklare hantering vid operationsbordet
Kund:Probonova
Uppdrag:Konceptdesign

Beskrivning:

Tal Hörer är kirurg, innovatör och ägare av företaget Probonova. Han gav oss en problemställning utan lösning i sikte. När en kateter ska användas vid operationsbordet fästs den alltid på en form av vajer som i sig är mycket bångstyrig och kräver många händer för att hålla kontroll på. Hur skulle man kunna eliminera problemet med en vajer som vill smätta iväg och därmed också frigöra personal? Hothouse Studios tog sig an utmaningen och lösningen blev Endohold. Endohold kombinerar den operationsduk som alltid läggs på patienten med en anordning som håller ordning på vajern. Slutresultatet köptes från Probonova av ett stort läkemedelsbolag för att vidareutvecklas och gå i produktion.