logo

Jeremiabageriet är ett välrenommerat bageri med en trogen kundkrets. Numera känner de dessutom igen logotypen på flera kilometers avstånd.

Även närvaron på internet är signerad Hothouse Studios. I Jeremiabageriets fall är det i form av ett “stort visitkort” och mycket enkelt.

En smakfull del av Wadköping
Kund:Jeremiabageriet
Uppdrag:Visuell identitet, reklamidé och hemsida
Visuell identitet
Reklamidé

Beskrivning:

Tillsammans med MannaForm har Hothouse Studios skapat den visuella identiteten runt Örebros troligen bästa bageri. Jeremiabageriet bytte ägare och ville i samma omtag se över sin grafiska profil och jobba hårdare på att kommunicera med hjälp av det unika läget, mitt i friluftsmuseet Wadköping, i Örebro stadspark. Reslutatet blev ett avskalat men ändå omhuldat uttryck som mycket väl ackompanjerar omgivningarna. Med den tillhörande taglinen “En smakfull del av Wadköping” blev den svartvita profilen stark. Genom ett konsekvent handhavande har det också blivit synonymt med Jeremiabageriet.