logo

Hothouse Studios har stått för såväl illustration som hela formgivningen av Barn- & ungdomsböcker 2013/2014.

Hundratals titlar presenteras med omslagsbild och kort beskrivning samt korta basfakta. Sida upp och sida ner.

Katalogen är indelad i genres, där Fakta är en av dem.

Och Lättläst är en annan kategori av böcker i det digra utbudet.

Ett exempel på uppslag.

En långt gången skiss på illustrationen som till slut blev omslaget på katalogen.

Bara bra barnböcker!
Kund:LäroMedia
Uppdrag:Grafisk form

Beskrivning:

Sveriges största distributör av läromedel och böcker till skolan heter LäroMedia och har sitt högsäte i Örebro. Utbudet är näst intill obegränsat och att presentera sortimentet på ett överskådligt sätt är omöjligt. Men genom att välja ut nyheter och begränsa sig till en specifik målgrupp, då går det att komma ner i kataloger med ett omfång kring 100-talet sidor. Just en sådan produktion har Hothouse Studios under våren slutfört. Reslutatet blev en inbjudande och inspirerande barnbokskatalog som inköpare över hela landet just nu sitter och suktar i.