logo

Våra tjänsterVåra tjänster delas in i fem nivåer, som ryms i vårt Hothouse. För att huset ska bli stabilt och attraktivt krävs både en rejäl grund och fingertoppskänsla när det gäller detaljer. För att ett varumärke ska bli framgångsrikt krävs precis samma sak. Grunden utgörs av varumärkesplattform, kommunikationsplattform och designstrategi. Därefter kan man tänka mer på detaljer (reklamidé, visuell identitet och formspråk). Med allt på plats finns alla förutsättningar för att kunna agera framgångsrikt och producera effektiva produkter och stark kommunikation.

Ovanför huset finns det vi kallar för solfångaren. Där är vi steget före och utvecklar hela affärskoncept och jobbar med konceptdesign, vilket innebär att vi utvecklar såväl affärsidéer som konceptuella designlösningar i ett tidigt skede.

IDEA-modellenHothouse Studios jobbar med en metod som heter IDEA-modellen. Det står för Identify, Develop, Evaluate och Act. Modellen är specifikt utvecklad för att skapa bärande varumärkesstrategier och kommunikationsidéer för morgondagens behov.

 • Identify

  Här identifierar vi övergripande omvärldsfaktorer samt hur de påverkar oss. Vi kartlägger och går igenom ett antal rådande trender utifrån ett makroperspektiv och hur de kan påverka individen. Det görs också en branschanalys där just er branschs unika förutsättningar förmedlas och utreds. Hothouse Studios träffar i detta steg nyckelpersoner hos kunden, för att få upp de viktigaste frågeställningarna till ytan. I denna fas är det viktigt att alla som kommer att bli inblandade i arbetet med att utveckla och/eller besluta om företagets nya varumärkesplattform, kommunikation och profil får en samstämmig bild av ett antal olika parametrar.
 • Develop

  I utvecklingsfasen utvecklar Hothouse Studios ett strategiskt vägval utifrån de specifika förutsättningar som kartlagts i Identify-fasen. Det är alltså nu som varumärkesplattformen skapas.
 • Evaluate

  Vi utvärderar vägvalet. Genom att konkretisera för- och nackdelarna kan man få en överblick över styrka och svagheter i det framtagna vägvalet.
 • Act

 • Vad måste vi göra för att förverkliga och sjösätta det som vi föresatt oss att göra i de tidigare stegen? Vad innebär egentligen de olika ställningstagandena som gjorts? Hur påverkar det verksamheten och hur kan vi implementera det i organisationen.