logo

Våra tjänsterVåra tjänster delas in i fem nivåer, som ryms i vårt Hothouse. För att huset ska bli stabilt och attraktivt krävs både en rejäl grund och fingertoppskänsla när det gäller detaljer. För att ett varumärke ska bli framgångsrikt krävs precis samma sak. Grunden utgörs av varumärkesplattform, kommunikationsplattform och designstrategi. Därefter kan man tänka mer på detaljer (reklamidé, visuell identitet och formspråk). Med allt på plats finns alla förutsättningar för att kunna agera framgångsrikt och producera effektiva produkter och stark kommunikation.

Ovanför huset finns det vi kallar för solfångaren. Där är vi steget före och utvecklar hela affärskoncept och jobbar med konceptdesign, vilket innebär att vi utvecklar såväl affärsidéer som konceptuella designlösningar i ett tidigt skede.

IndustridesignprocessenVår designprocess är en kreativ arbetsmetod som möjliggör utvecklingsarbete med de flesta typer av produkter, tjänster och upplevelser.

 • Observera & förstå

  Alla projekt börjar med en problemställning. Utifrån den genomförs en förstudie för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat resultat. På Hothouse Studios arbetar vi nära kunden för att på ett effektivt sätt samla in information, krav, önskemål och förutsättningar för produkten. I förstudien tittar vi närmare på befintlig fakta, intervjuar eventuella experter/användare, genomför marknadsanalys och letar olika inspirationskällor.
 • Analysera & prioritera

  Steg två i arbetsprocessen innebär analys av det insamlade materialet från förstudien. Analysarbetet mynnar oftast ut i material som: funktionsanalys, kravlista, flödesscheman, scenariobeskrivningar, mindmaps och moodboards (kollage av inspirationsmaterial och referenser för formspråk).
 • Innovera & tänka nytt

  Idégenerering och nytänk genomförs med hjälp av olika kreativa metoder. Handskisser, mindmaps och olika modeller hjälper till att driva utvecklingen framåt. Innovationsfasen karaktäriseras av bredd och spridning på idéer, våga tänka nytt, långsiktigt och gränsöverskridande.
 • Testa & fråga

  För att kunna testa och utvärdera en produkt på ett bra sätt arbetar Hothouse Studios ofta med att bygga funktionsmodeller och prototyper i olika skeden av projektet. Modellerna testas och utvärderas med användare i verkliga miljöer, vilket ger ovärderlig feedback på koncepten. Parallellt med användarstudier stämmer vi även av mot kravlista och önskemål som kommit upp under de tidiga delarna av projektet.
 • Konkretisera & förtydliga

  Gå på djupet med formgivning, detaljer och tekniska aspekter, samt produktionsförutsättningar. Det slutliga konceptspåret är nu valt och fokus ligger på att sätta alla detaljer, tänka produktionsteknik och ta fram tydliga bilder och underlag för att kommunicera designen till produktion.
 • Leverera & kommunicera

  Alla projekt stäms av och delpresenteras under arbetets gång, detta för att säkerställa ett lyckat resultat och undvika eventuella överraskningsmoment. Projektet avslutas med en muntlig presentation/ avstämning av slutresultatet. Beroende på kommunikationsbehov hos respektive kund, kan ett digitalt presentationsdokument av hela projektet tas fram, för presentation inom företaget eller mot extern kund/investerare.